• Hemen zaude
  • » Hasiera
  • » Gu
  • » Hiritartasuna eta Curriculuma

Hiritartasuna eta Curriculuma

Lan akademikoak

“Hiritartasuna eta Curriculuma”k taldekideen (esteka) lanak biltzen ditu, 1998 eta 2006 artean bi ikerkuntza-egitasmoren inguruan eginak.

Lehen egitasmoan ―“Sozializazioa eta trebetasun soziopertsonalen garapena Derrigorrezko Hezkuntzako Gizarte Arloko ikasliburuetan” UPV024-354-HA158/98―, eskola-curriculumean bildutako eduki soziopertsonalak aztertzen dira.

Bigarren egitasmoan, berriz ―“Parte hartzeko eta elkarbizitzarako jarduerak Ingurunearen ezaguera arloko ikasliburuetan: hiritartasunerako hezkuntzara begirako tresna bat” 1/UPV 00024.354-H-13892/2001―, parte hartzeko jardueren egitura aztertzen da.