Beste etorkizun batzuetarako hezten mundu global eta kulturanitz batean

Orrialde honetan, irakaskuntza eta ikerkuntzarekin zerikusia duten informazioa, baliabideak eta jarduerak aurkituko dituzu, bai eta testuinguru multikulturaletan Hezkuntza sozio-emozionalari, Hezkuntza Orientabideari eta Hiritar hezkuntzari buruzko beste web-orri batzuekiko loturak ere.

M. Angeles de la Caba Collado
Hezkuntzako Ikerkuntza eta Diagnosi Metodoen Saila (HIDM)
Filosofia eta Hezkuntza Zientzien Fakultatea (FHZ)
Gipuzkoako Campusa
Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea
Tolosa Hiribidea 70, 20018
Donostia- Espainia
Email: marian.delacaba@ehu.es